Komplexní řešení pro likvidaci pojistných událostí v průmyslu, Catastrophe Management Likvidace škod na motorových vozidlech, správa flotil, škody z pojištění domácnosti a rodinných domů, Marine & Cargo Technická a expertní činnost, prevence škod a risk management, data management, ostatní služby

FVE seminář

29.01.2014

- neformální, pracovní seminář, týkající se některých poznatků a připomínek k problematice likvidace pojistných událostí na fotovoltaických elektrárnách

Dne 29.1.2014 proběhl v prostorách společnosti INSERVIS MVC s.r.o. v Praze neformální seminář, který poukázal na specifickou problematiku fotovoltaických elektráren z hlediska likvidace pojistných událostí. Seminář uvedl generální ředitel společnosti INSERVIS MVC Ing. Martin Liška. O současné situaci FV elektráren, jejich rozvoji a výhledu hovořil Ing. David Bušek. Ing. Jiří Brotánek pak poukázal na specifická rizika vzniku škod u fotovoltaických elektráren. Významnou součástí semináře byla diskuse, při které si zúčastnění mohli vyměnit své zkušenosti z dané oblasti.

« Zpět na seznam aktualit