Komplexní řešení pro likvidaci pojistných událostí v průmyslu, Catastrophe Management Likvidace škod na motorových vozidlech, správa flotil, škody z pojištění domácnosti a rodinných domů, Marine & Cargo Technická a expertní činnost, prevence škod a risk management, data management, ostatní služby

Politika Kvality

INSERVIS MVC s.r.o., INSERVIS Slovakia s.r.o.Certifikat_ISO_CZ_2015-(1).jpg

Činnost nezávislých likvidátorů pojistných událostí
Odhad rizik při uzavírání pojištění
Činnost technických a ekonomických poradců

Politika kvality vychází z koncepce systému managementu kvality organizace. Hlavním cílem organizace je naplnit svojí vizi, to znamená, aby byla spolehlivým, pružným a úsporným dodavatelem služby zahrnující organizační, ekonomické a technické poradenství se zvláštním zřetelem na oblast pojišťovnicví.

Aby bylo tohoto cíle dosaženo, musíme se neustále věnovat zlepšování systému managementu kvality s respektováním zájmů zákazníků a zaměstnanců.

Organizace se v rámci své Politiky kvality zavazují:

  • Vytvářet podmínky pro dodržování platných ustanovení obecně závazných norem, tj. zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s předmětem naší činnosti.
  • Orientovat se na uspokojování potřeb zákazníků a zaměstnanců a zajišťovat vysokou produktivitu trvalým zvyšováním objemu prací a zejména přidané hodnoty.
  • Trvalou nabídkou nadstandardních služeb a nabídkou vlastních řešení zajistit konkurenceschopnost námi dodávaných služeb.
  • Nepřetržitě plnit podmínky zastupovaných partnerů.
  • Rozšiřovat nabídku služeb.
  • Provádět výběr dodavatelů externích služeb s ohledem na dosažení nejvyšší kvality.
  • Zvyšovat povědomí všech zaměstnanců organizace o jakosti s cílem dodržování zásady "Udělej vše potřebné ve správnou chvíli, rychle a hned napoprvé".
  • Trvale zvyšovat odbornost, kvalifikaci a profesionalitu všech zaměstnanců.

Datum: 1.11.2010

Ing. Martin Liška
ředitel