Komplexní řešení pro likvidaci pojistných událostí v průmyslu, Catastrophe Management Likvidace škod na motorových vozidlech, správa flotil, škody z pojištění domácnosti a rodinných domů, Marine & Cargo Technická a expertní činnost, prevence škod a risk management, data management, ostatní služby

Profil společnosti

Skupina INSERVIS byla založena v roce 1993 jako nezávislá poradenská firma. Od počátku byla hlavní činnost zaměřena na oblast likvidace rozsáhlých škod v průmyslu, posuzování příčin škod, vyčíslení pojistných náhrad a komplexní odhady majetku pro různé účely.
V následujících letech jsme vybudovali tým spolupracovníků, znalců, odborníků, externistů a laboratoří. V letech 1997 až 1998 jsme rozšířili služby na celé území České a Slovenské republiky, byla založena dceřiná společnost INSERVIS Slovakia, s. r. o. V letech 1998 až 2001 a dále od roku 2007 jsme na základě dohody výhradním zástupcem společnosti Crawford & Company, International Loss Adjusters and Surveyors.
V roce 2002 byla činnost rozšířena o likvidace menších škod z pojištění majetku a odpovědnosti a dále o likvidace škod na motorových vozidlech (divize MVC). Později byla zřízena další sekce - všeobecných pojišťovacích služeb (divize GIS), která nabízí našim klientům komplexní řešení přes správu databází škod, technické služby, telemarketing až po provoz infolinky a zajišťování asistenčních služeb.
Nyní, na prahu 21. století, Vám můžeme představit silnou, nezávislou společnost s pevným zázemím na středoevropském trhu. Velmi úzce spolupracujeme s řadou místních i zahraničních partnerů, především s pojistiteli a zajistiteli. Naše služby poskytujeme podle nejvyšších mezinárodních standardů a podle interních postupů řízených dle ISO 9001. Jsme připraveni splnit náročné požadavky našich klientů. Kdykoliv a kdekoliv.

Certifikat_CRW-(3).jpg