Komplexní řešení pro likvidaci pojistných událostí v průmyslu, Catastrophe Management Likvidace škod na motorových vozidlech, správa flotil, škody z pojištění domácnosti a rodinných domů, Marine & Cargo Technická a expertní činnost, prevence škod a risk management, data management, ostatní služby

TPA (Third Party Administrator)

Služby TPA poskytujeme standardně ve vysoké kvalitě. Jsme připraveni splnit individuální požadavky každého partnera a převzít požadovanou strategii likvidace nebo správy škod. Spolupráce je postavena na kvalitativně vyšším stupni, kdy se stáváme nedílnou součástí procesu likvidace. Aktivně spolupracujeme s každým partnerem již od samého počátku a pomáháme vytvářet individuální program podle požadavků konkrétního zákazníka.

Rozsah TPA služeb

Rozsah TPA služeb je vždy přizpůsoben konkrétním potřebám. Může být poskytována jako komplexní služba end-to-end, tzn. likvidace škody od zajištění příjmu hlášení od pojištěného, přes prohlídku a výpočet škody až po přímou výplatu pojistného plnění ze zvláštního účtu. Nebo zahrnuje předem specifikovaný rozsah činností a konkrétní dohodnuté kroky. To vše v nejvyšší kvalitě a v co nejkratších termínech.

Oblasti, kde se TPA služby nejvíce uplatní:

  • odpovědnost zaměstnance, odpovědnost za výrobek, rozšířená záruka…
  • likvidace škod na motorových vozidlech (CASCO, TPL)
  • likvidace škod z pojištění domácnosti a rodinných domů
  • Marine & Transportation
  • obecně veškeré standardní likvidace „od stolu“ (Desk-top claim handling)
  • Data management, správa a regresy nepojištěných škod (ULR)
  • speciální druhy pojištění, nyní nově likvidace škod z pojištění pro golfisty. Více na www.golfplan.cz

Prostředky pro zajištění TPA služeb

Pro zajištění TPA služeb disponujeme nezbytnými prostředky, především webově orientovanými likvidačními systémy e-ClaimsTM (Broadspire, a Crawford company) a InClaims (INSERVIS MVC s.r.o.). Samozřejmou součástí TPA služeb je také poskytování pravidelných přehledů pro management a on-line přístupu do systému k zajištění transparentních informací o procesu likvidace.


Služby TPA pro nadnárodní společnosti, nebo služby v zahraničí jsou poskytovány ve spolupráci s naším partnerem Broadspire, a Crawford company. V rámci Evropy jsou služby poskytovány ve 25 zemích, celosvětově lze využít stálých 85 kanceláří a velké množství dalších spolupracujících partnerů. Naším společným cílem je poskytování profesionálních a efektivních služeb, včetně zkrácení doby zpracování jednotlivých případů. Výsledným efektem je celkové snížení interních nákladů spojených s procesy likvidace a administrativy škod.

Chci se dozvědět více o poskytování TPA služeb.