Komplexní řešení pro likvidaci pojistných událostí v průmyslu, Catastrophe Management Likvidace škod na motorových vozidlech, správa flotil, škody z pojištění domácnosti a rodinných domů, Marine & Cargo Technická a expertní činnost, prevence škod a risk management, data management, ostatní služby

Catastrophe Management

Především u rozsáhlých škod v průmyslu jsme připraveni se okamžitě dostavit na místo a aktivně napomáhat vedení společnosti provádět nezbytná opatření k udržení či obnově provozu. Naši specialisté jsou vyškoleni pro podobné situace a ze zkušeností víme, že nejdůležitější rozhodnutí a opatření je nezbytné provést v prvních 48 hodinách po vzniku škody. To se týká zejména:

  • možnosti neodkladné ochrany / sanace / opravy poškozených věcí
  • zajištění náhradních zdrojů energie / surovin
  • sestavení krizového štábu a vymezení pravomocí
  • rozhodnutí o využití interních / externích pracovníků
  • posouzení aspektů přerušení / omezení provozu, nalezení kritické cesty, optimalizace postupu a minimalizace dopadu škody pro společnost.

U všech kroků je nezbytné neustále zvažovat rentabilitu přijatých opatření ve vztahu nejenom k hospodaření společnosti, ale je nutno přihlížet k rozsahu pojistného krytí. U rozsáhlých škod jsou popsané postupy neoddělitelnou součástí procesu likvidace škody.

Více informací