Komplexní řešení pro likvidaci pojistných událostí v průmyslu, Catastrophe Management Likvidace škod na motorových vozidlech, správa flotil, škody z pojištění domácnosti a rodinných domů, Marine & Cargo Technická a expertní činnost, prevence škod a risk management, data management, ostatní služby

Risk Management

Prevence škod, rizikové zprávy a analýzy

Naše služby zahrnují nejen posuzování již vzniklých škod, naše zkušenosti a technické zázemí využíváme také při posuzování rizika, doporučujeme vhodná opatření a tak se aktivně podílíme na možném snížení rizika vzniku škod v budoucnosti.

Jsme připraveni vypracovat rizikové zprávy podle obvyklých mezinárodních standardů, provést analýzu pojistných hodnot majetku a stanovit MPL, PML a EML.

Více informací