Komplexní řešení pro likvidaci pojistných událostí v průmyslu, Catastrophe Management Likvidace škod na motorových vozidlech, správa flotil, škody z pojištění domácnosti a rodinných domů, Marine & Cargo Technická a expertní činnost, prevence škod a risk management, data management, ostatní služby

Likvidace pojistných událostí

Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí

Od 1.1.2005 se naše společnost řídí Zákonem č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Osvědčení o naší registraci naleznete zde. Naše činnost plně respektuje požadavky tohoto zákona a jsme připraveni i nadále rozšiřovat partnerský vztah s pojistiteli a dalšími subjekty. Jsme členy Komory samostatných likvidátorů pojistných událostí.

Komplexní řešení při likvidaci pojistných událostí

Nabízíme nezávislé, rychlé a profesionální služby. Od provedení první prohlídky a zhotovení dokumentace, přes stanovení příčiny škody, včetně vyčíslení vzniklé škody, až po posouzení události ve vztahu k pojistné smlouvě a pojistným podmínkám. Vždy ale máme na paměti, že hlavním cílem v každém kroku likvidace škody je nalézat správné řešení. Motivací k naší práci je profesionální výsledek. Jsme připraveni řešit škody z následujících pojistných produktů:Ilustrace

 • živelní rizika (požár, záplava, úder blesku atd.)
 • odcizení
 • škody na strojích, all-risk pojištění
 • pojištění elektroniky a IT systémů
 • stavebně-montážní pojištění
 • pojištění domácnosti a rodinných domů
 • přeprava
 • přerušení nebo omezení provozu
 • chemická kontaminace a ekologické škody
 • pojištění odpovědnosti
 • odpovědnost za výrobek
 • profesní odpovědnost (odpovědnost projektanta, chyby, opomenutí atd.)
 • léčebná péče, úrazy
 • škody na motorových vozidlech.

Pro zpracování škod a výpočet pojistných náhrad jsou využívány kalkulační systémy předních světových firem. Pro interní potřeby vlastníme informační systém InFis, který prostřednictvím zabezpečeného spojení prostřednictví sítě Internet on-line propojuje všechna naše pracoviště ať jsou kdekoliv na světě. To nám mimo jiné umožňuje standardizovat výsledky naší práce a provádět důslednou interní dvoustupňovou kontrolu. Našim zákazníkům lze navíc po dohodě poskytnout přístupová hesla, což umožňuje on-line informaci o stavu řešení škod, aktuálních rezervách apod.

Technická a expertní činnost

Při naší práci poskytujeme potřebnou technickou pomoc při řešení náročných pojistných událostí. Využíváme vlastní sítě prvotřídních odborníků ze všech oborů činnosti, inženýrů, znalců, právníků, finančních expertů a auditorů.

Minimalizace škody

Stále jsme v bezprostředním kontaktu s poškozenými. Vždy navrhujeme optimální možnosti minimalizace škody, včetně využití nejmodernějších postupů čištění, dekontaminací, sanací. Spolupracujeme s předními světovými i místními společnostmi v tomto oboru (některé odkazy viz oddíl zajímavé adresy).

Oceňování majetku

Naše týmy mohou pomoci při ocenění majetku pro účely prodeje, stanovení aktuálních pojistných částek, majetkového vyrovnání.

Více informací