Komplexní řešení pro likvidaci pojistných událostí v průmyslu, Catastrophe Management Likvidace škod na motorových vozidlech, správa flotil, škody z pojištění domácnosti a rodinných domů, Marine & Cargo Technická a expertní činnost, prevence škod a risk management, data management, ostatní služby

Ostatní služby

Divize GIS

V rámci samostatné Divize všeobecných pojišťovacích služeb (Global Insurance Services) jsme připraveni poskytovat širokou škálu činností, především:

  • správa, nezávislá analýza a supervize pojistných událostí pro pojistitele, velké firmy, finanční skupiny a leasingové společnosti
  • externí zpracování hromadné korespondence, rozesílání dokladů
  • výroba asistenčních a klientských karet a jejich embossing podle požadavků zákazníka
  • zajištění specifických asistenčních služeb a informací, telemarketing, další související činnosti a podpůrné činnosti v pojišťovnictví dle požadavku zákazníka

Více informací