Činnosť samostatných likvidátorov poistných udalostí

Od 1.1.2005 do 31.12.2018 sa naša spoločnosť riadila Zákonom č. 38/2004 Zb. o poisťovacích sprostredkovateľoch a samostatných likvidátoroch poistných udalostí. Teraz je táto činnosť vykonávaná na základe viazanej živnosti.

Naša činnosť plne rešpektuje najvyššie požiadavky a sme pripravení aj naďalej rozširovať partnerský vzťah s poisťovateľmi a ďalšími subjektmi. Samozrejmosťou je platné poistenie profesijnej zodpovednosti s dostatočným limitom plnenia.

Komplexné riešenie pri likvidácii poistných udalostí

Ponúkame nezávislé, rýchle a profesionálne služby. Od vykonania prvej obhliadky a zhotovenia dokumentácie, cez stanovenie príčiny škody, vrátane vyčíslenia vzniknutej škody, až po posúdenie udalosti vo vzťahu k poistnej zmluve a poistným podmienkam.

Vždy ale máme na pamäti, že hlavným cieľom v každom kroku likvidácie škody je nájsť správne riešenie. Motiváciou k našej práci je profesionálny výsledok. Sme pripravení riešiť škody z nasledujúcich poistných produktov:

 • živelné riziká (požiar, záplava, úder blesku atď.)
 • odcudzenie
 • škody na strojoch, all-risk poistenie, nové technológie
 • poistenie elektroniky a IT systémov, kybernetické riziká
 • stavebno-montážne poistenie
 • poistenie domácností a rodinných domov
 • preprava a poistenie zásielok
 • prerušenie alebo obmedzenie prevádzky
 • chemická kontaminácia a ekologické škody
 • poistenie zodpovednosti
 • zodpovednosť za výrobok
 • profesijná zodpovednosť (zodpovednosť projektanta, chyby, opomenutia atď.)
 • liečebná starostlivosť, úrazy
 • škody na motorových vozidlách
 • …a veľa ďalších

Pre spracovanie škôd a výpočet poistných náhrad sú využívané kalkulačné systémy popredných svetových firiem. Pre interné potreby vlastníme informačný systém ClaimIS, ktorý prostredníctvom zabezpečeného spojenia on-line prepája všetky naše pracoviská nech sú kdekoľvek na svete. To nám okrem iného umožňuje štandardizovať výsledky našej práce a robiť dôslednú internú dvojstupňovú kontrolu.

Technická a expertná činnosť

Pri našej práci poskytujeme potrebnú technickú pomoc pri riešení náročných poistných udalostí. Využívame vlastné aj externé siete prvotriednych odborníkov zo všetkých odborov a činností, inžinierov, znalcov, právnikov, finančných expertov a audítorov.

Minimalizácia škody

Stále sme v bezprostrednom kontakte s poškodenými. Vždy navrhujeme optimálne možnosti minimalizácie škody, vrátane využitia najmodernejších postupov čistenia, dekontaminácie, sanácie. Spolupracujeme s prednými svetovými aj miestnymi spoločnosťami v tomto odbore.

Oceňovanie majetku

Naše tými môžu pomôcť pri oceňovaní majetku pre účely predaja, stanovení aktuálnych poistných čiastok, majetkovom vyrovnaní.