Catastrophe Management

Predovšetkým u rozsiahlych škôd v priemysle sme pripravení sa okamžite dostaviť na miesto a aktívne napomáhať vedeniu spoločnosti vykonávať nevyhnutné opatrenia k udržaniu či obnove prevádzky. Naši špecialisti sú vyškolení pre podobné situácie a zo skúsenosti vieme, že najdôležitejšie rozhodnutia a opatrenia je nevyhnutné vykonať v prvých 48 hodinách po vzniku škody. To sa týka najmä:

  • možnosti neodkladnej ochrany / sanácie / opravy poškodených vecí
  • zaistenie náhradných zdrojov energie / surovín
  • zostavenie krízového štábu a vymedzenie právomocí
  • rozhodnutie o využití interných / externých pracovníkov
  • posúdenie aspektov prerušenia / obmedzenia prevádzky, nájdenie kritickej cesty, optimalizácie postupu a minimalizácie dopadu škody pre spoločnosť.

Pri všetkých krokoch je nevyhnutné neustále zvažovať rentabilitu prijatých opatrení vo vzťahu nie len k hospodáreniu spoločnosti, ale je nutné prihliadať k rozsahu poistného krytia. Pri rozsiahlych škodách sú popísané postupy neoddeliteľnou súčasťou procesu likvidácie škody. Štandardom je spolupráca s tímom Crawford GTS (Crawford Global Techical Services, www.crawfordgts.com).