Prevencie škôd, rizikové správy a analýzy

Naše služby zahŕňajú nie len posudzovanie už vzniknutých škôd, naše skúsenosti a technické zázemie využívame tiež pri posudzovaní rizika, odporúčame vhodné opatrenia a tak sa aktívne podieľame na možnom znížení rizika vzniku škôd v budúcnosti.

Sme pripravení vypracovať rizikové správy podľa obvyklých medzinárodných štandardov, vykonať analýzu poistných hodnôt majetku a stanoviť MPL, PML a EML.