Likvidácia poistných udalostí

Naším hlavným cieľom v každom kroku likvidácie škody je nájsť správne riešenie.

TPA služby

Sme pripravení splniť individuálne požiadavky každého partnera a prevziať požadovanú stratégiu likvidácie alebo správy škôd.

Catastrophe Management

Najdôležitejšie rozhodnutia a opatrenia je nevyhnutné vykonať v prvých 48 hodinách po vzniku škody.

Risk Management

Sme pripravení vypracovať rizikové správy podľa obvyklých medzinárodných štandardov.

Hurry up! Contact us today and get

FREE FIRST CONSULTATION