NAŠA SPOLOČNOSŤ

Skupina INSERVIS bola založená v roku 1993 ako nezávislá poradenská firma. Od začiatku bola hlavná činnosť zameraná na oblasť likvidácie rozsiahlych škôd v priemysle, posudzovaní príčin škôd, vyčíslenie poistných náhrad a komplexné odhady majetku pre rôzne účely.

V nasledujúcich rokoch sme vybudovali tím spolupracovníkov, znalcov, odborníkov, externistov a laboratórií. V rokoch 1997 až 1998 sme rozšírili služby na celom území Českej a Slovenskej republiky, bola založená dcérska spoločnosť INSERVIS Slovakia s.r.o. Od roku 1998 úzko spolupracujeme so spoločnosťou Crawford & Company, International Loss Adjusters and Surveyors so sídlom v Atlante, U.S.A.

V roku 2002 bola činnosť rozšírená o likvidáciu menších škôd z poistenia majetku a zodpovednosti a ďalej o likvidáciu škôd na motorových vozidlách. Ďalšie sekcie všeobecných poisťovacích služieb ponúkajú našim klientom komplexné riešenie cez správu nepoistených škôd, zastupovanie pri likvidácii škôd, vybavovanie pohľadávok a regresov a ďalšie technické a asistenčné služby spojené s poisťovníctvom.

Teraz skupina INSERVIS predstavuje silnú, nezávislú spoločnosť s pevným zázemím na stredoeurópskom trhu, s kanceláriami v Českej republike, Maďarsku, Slovensku a Slovinsku. Veľmi úzko spolupracujeme s radou miestnych i zahraničných partnerov, predovšetkým s poisťovateľmi a zaisťovateľmi. Naše služby poskytujeme podľa najvyšších medzinárodných štandardov a interných postupov riadených podľa ISO 9001. Sme pripravení splniť náročné požiadavky našich klientov. Kedykoľvek a kdekoľvek.

0
+
Špecialistov
0
+
Spokojných klientov
0
+
Uzatvorených prípadov

SLOVO MAJITEĽA SPOLOČNOSTI

Po praxi v technických odboroch a výskume pôsobím od roku 1993 na poli poisťovníctva. Poradenstvo, likvidácia poistných udalostí, komunikácia s klientmi aj našimi partnermi sa pre mňa nikdy nestali rutinou, ale naopak ma pre svoju rôznorodosť neprestali napĺňať. Vďaka svojmu nadšeniu, vytrvalosti a odhodlaniu, sa mi podarilo vybudovať silnú, stabilnú a spoľahlivú spoločnosť.

Ing. Martin Liška

generálny riaditeľ

NAŠI KLIENTI

PREČO NÁS ZVOLIŤ

Rozmanitosť

Naše tímy sú schopné vyriešiť zadanú úlohu z akejkoľvek oblasti a odbornosti. Avšak vždy s rešpektom k oprávneným záujmom klienta. Neponúkame len službu, ponúkame riešenie.

Rešpekt

Náš tím je stabilný a naši odborníci sú uznávanými expertmi vo svojej oblasti.

Transparentnosť

Naše interné postupy sú dokumentované a riadené v súlade s požiadavkami systému riadenia kvality podľa ISO 9001. Náš zákazník je pravidelne informovaný o postupe riešenia. Nie sme len dodávateľom, ale stávame sa partnerom nášho zákazníka.

Integrita

Celá spoločnosť zdieľa Politiku kvality a vlastné interné štandardy. Riadime sa prísnymi požiadavky partnera Crawford & Company.

OUR COMPANY IN PHOTOS