Služby TPA (Third Party Administrator)

Služby TPA poskytujeme štandardne vo vysokej kvalite. Sme pripravení splniť individuálne požiadavky každého partnera a prevziať požadovanú stratégiu likvidácie alebo správy škôd.

Spolupráca je postavená na kvalitatívne vyššom stupni, kde sa stávame neoddeliteľnou súčasťou procesu likvidácie. Aktívne spolupracujeme s každým partnerom už od samého začiatku a pomáhame vytvárať individuálny program podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka.

Rozsah TPA služieb

Rozsah TPA služieb je vždy prispôsobený konkrétnym potrebám. Môže byť poskytovaný ako komplexná služba end-to-end, tzn. likvidácie škody od zaistenia príjmu hlásenia od poisteného, cez obhliadku a výpočet škody až po priamu výplatu poistného plnenia zo zvláštneho účtu. Alebo zahrňuje predom špecifikovaný rozsah činností a konkrétne dohodnuté kroky. To všetky v najvyššej kvalite a v čo najkratších termínoch.

Oblasti, kde sa TPA služby najviac uplatnia:

  • zodpovednosť zamestnanca, zodpovednosť za výrobok, rozšírená záruka…
  • likvidácia škôd na motorových vozidlách (CASCO, TPL)
  • likvidácia škôd z poistenia domácností a rodinných domov
  • Marine & Transportation
  • všeobecne všetky štandardné likvidácie „od stola“ (Desk-top claim handling)
  • Data management, správa a regresy nepoistených škôd (ULR)
  • špeciálne druhy poistenia, poistenie športovcov a ďalšie.

Prostriedky pre zaistenie TPA služieb

Pro zaistenie TPA služieb disponujeme nevyhnutnými prostriedkami, predovšetkým webovo orientovanými likvidačnými systémami e-Claims™, ClaimsManager™ (Broadspire, a Crawford company) a ClaimIS.
Samozrejmou súčasťou TPA služieb je tiež poskytovanie pravidelných prehľadov pre management zákazníkov k zaisteniu transparentných informácií o procese likvidácie.

Služby TPA pre nadnárodné spoločnosti, alebo služby v zahraničí sú poskytované so spoluprácou s naším partnerom Broadspire, a Crawford company. V rámci Európy sú služby poskytované v 25 krajinách, celosvetovo možno využiť stálych 85 kancelárií a veľké množstvo ďalších spolupracujúcich partnerov. Naším spoločným cieľom je poskytovanie profesionálnych a efektívnych služieb, vrátane skrátenia doby spracovania jednotlivých prípadov. Výsledným efektom je celkové zníženie interných nákladov spojených s procesmi likvidácie a administratívy škôd.